Sıkça Sorulan Sorular

Yüksel hukuk bürosu

Av. Mustafa Yüksel tarafından kurulmuştur. Hukuk büromuz, şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; özellikle ticaret hukuku, şirketler hukuku, …

Hukuk bürosu hangi davalara bakar?

Hukuk bürolarında icra davalarından ceza davalarına, iflas davalarından boşanma davalarına, miras davalarından ticari davalara kadar her konuda avukatlar tarafından hizmet verilir. Hukuk bürolarında mahkemeye intikal etmeyen durumlarda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk bürosu mu avukatlık bürosu mu?

hukuk-bürosu-mu-avukatlık-bürosu-mu

Hukuk bürosu, avukatların çalışma alanı olarak hem özel nitelikli hem de kamu hizmeti vermesi nedeniyle kamusal nitelikli bir alandır. Barolar ise avukatların kayıtlı olduğu bir meslek kuruluşudur. Avukatlar baroya kaydolmadan avukatlık mesleğini icra edemeyecekleri gibi hukuk bürosu da açamazlar.

Hukuk bürosu ismi nasıl olmalı?

Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve soyadı veya sadece soyadı yanında “avukatlık bürosu ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında “avukatlık ortaklığı” ibaresinin de yer alması zorunludur.

Aksan Hukuk Bürosu kimin?

1984 yılında İstanbul’da Muhammet Aksan tarafından kurulan Aksan Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

Avukatlar Avm’de aranabilir mi?

Avukatların AVM lerde ve toplu alanlara girişlerde arama işlemine tabi tutulmaları da Mevzuat uyarınca keyfi değildir ve özel koşullara bağlanmıştır. Avukatın kişisel suçlarında ise genel hükümlere göre doğrudan adli soruşturma yürütülmektedir.

Bir avukat kaç kişiyi savunabilir?

Ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Savunduğu kişilerin sayısının önemi yoktur. Aynı anda yüzlerce kişiyi de savunabilir. Önemli olan savunduğu kişiler arasında menfaat çelişkisi olmamasıdır.

Avukatlar nasıl giyinmek zorunda?

Etek, elbise ve ceket boyu mesleğin vakar ve onuruna uygun olacaktır. Cüppe Giyilmesi 7. Yüksek Mahkeme başka türlü karar vermediği sürece Avukat ve stajyerler Mahkeme Salonunda, 3’üncü ve 4’üncü maddede sayılan kıyafetler üzerine siyah cüppe giyecektir.

Avukatlar hangi işi yapamaz?

Avukatlıkla birleşemiyen işler: Madde 11 – Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.

Avukatın yanında kimler çalışır?

Avukat Kâtibi; avukatın almış olduğu davaları takip eden, icra dosyalarını yürüten, adliyeye giderek dava işleriyle ilgilenen ve avukatın yapacağı işlemlerde avukata yardımcı olan kişidir. Avukatın sekreterlik, danışmanlık ve yardımcılık işlerini yürütürler.

Avukat kaça ayrılır?

avukat-kaça-ayrılır

Avukatların seçebileceği avukatlık çeşitleri ise şöyle:

 1. Boşanma Avukatı
 2. Ceza Avukatı
 3. Borç-Alacak Avukatı
 4. Tazminat Avukatı
 5. Miras Avukatı
 6. İşçi-İşveren Avukatı
 7. Sigorta Avukatı
 8. Bilişim Avukatı

Avukat logo kullanabilir mi?

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz. (Ek son fıkra:RG-7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar.

Avukat tabela vergisi öder mi?

Ancak, avukatlar tarafından asılan tabelalara dair 2464 sayılı Yasa’nın “İstisna ve Muaflıklar”a dair 14. maddesinde bir düzenleme bulunmadığından, avukatlarda istisnayı aşan ölçülerde tabela asması durumunda söz konusu verginin mükellefidir.

Türkiye’de en iyi avukat kim?

Türkiye ‘nin En Çok Kazanan Avukatları listesinde yer alan avukatlarımızı tebrik eder , başarılarının devamını dileriz. … İşte Türkiye ‘nin En Çok Kazanan Avukatları

Sıra NoAd SoyadTahakkuk
1HÜRYAŞAR ZİYAETTİN SEZER6.153.486,13
2AHMET PEKİN4.115.671,94
3***3.856.798,77

Avukat tutmak ne kadara mal olur?

avukat-tutmak-ne-kadara-mal-olur

Avukat Danışma Ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari tarifeye göre avukatların büroda bir saatlik sözlü danışma için talep edebilecekleri ücret asgari olarak 450 Türk lirasıdır. Danışmayı takip eden her saat için asgari talep edilecek ücret 270 Türk lirasıdır.

Avukat ne kadar maaş alıyor?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜKORTALAMA
Kıdemli Avukat23.84029.800
Avukat15.31019.130

Avukatın telefonu dinlenir mi?

Yukarıda belirtilen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla ceza avukatları olan müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, yukarıdaki hususlar uygulanamaz.

Savcı arabası aranır mı?

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 88. maddesine göre, “Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri dışında suç işlediği ileri sürülen hakim ve savcılar yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez. Ancak, durum Adalet Bakanlığına derhal bildirilir.

Polis avukatı durdurabilir mi?

ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suça ilişkin suçüstü yapılması durumları dışında avukatın üstü aranamaz. ama gbt yapılabilir, bunun önünde yasal bir engel yoktur.

Hakim karar verirken ilk önce neye bakar?

Mahkeme başkanı veya hâkim, iddianamenin kabulü kararını okur. Burada “okuma” kelimesine dikkat edilmelidir. Yargılamaya başlanabilmesi için Mahkemenin iddianamenin kabulüne dair bir karar vermiş olması gereklidir. Bu kararın mutlaka yazılmış olması gereklidir.

Bir ceza avukatı ne kadar maaş alır?

bir-ceza-avukatı-ne-kadar-maaş-alır

2023 Yılı Asliye Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 9.200 TL’dir. 2023 Yılı Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 17.400 TL’dir. Ceza davalarında avukatın Resmi gazetede yayımlanan bu asgari miktarların altında avukatlık ücreti alması yasaktır.

Baro avukatı ücret alır mı?

Türkiye Barolar Birliği, hakkını aramak için hukuksal yollara başvurmak isteyen ama maddi imkânları olmayan kişilere ücretiz avukat atayarak, hak arama özgürlüğü güvence altına alır. Adli yardım olarak adlandırılan bu hizmetten sadece hukuk davaları ve icra takipleri için yararlanılır.

Avukatlar kirli sakal bırakabilir mi?

Sitede yayınlanan makalede, avukatların kılık ve kıyafetlerinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. İlgili 5.maddeye göre ;a. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez.

Kim avukat olamaz?

kim-avukat-olamaz

Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, irtikap, nicelikli zimmet, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlardan hüküm giymiş veya herhangi bir suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin avukatlık yapabilmeleri mümkün değildir.

Avukatlar ne giyemez?

Pantolon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

Avukat ölürse ne olur?

Dava devam ederken davacının ölümü, halinde vekalet sona ereceğinden (BK md. 397/1) vekili olan avukat davayı yürütemez. Davacı vekilinden davacıya ilişkin mirasçılık belgesi istenerek tüm mirasçılarının katılımını sağlamak veya TMK’nın 680. mad. uyarınca (miras şirketine temsilci tayin ettirmek) gerekir.

Avukat olmak dinen caiz mi?

Allah’a hamd olsun. Birincisi: Avukatlık, husumetlerde başkasının yerine vekaleten temsil etmek, yargı önünde bir hakkı elde etmek veya bir zulmü bertaraf etmek için temsil ve savunma eylemidir. Bu tür vekalet asıl olarak caizdir.

Maybe you are interested in:

lağım sineği ilacı

İlgili aramalar

 1. Yüksel Hukuk Bürosu İletişim
 2. Yüksel Hukuk Bürosu is Bankası
 3. Yüksel Hukuk Bürosu İstanbul telefon
 4. Yüksel Hukuk Bürosu Antalya
 5. Yüksel & Yüksel Hukuk Bürosu
 6. Yüksel Hukuk Bürosu Ankara
 7. Yüksel Hukuk Bürosu harbiye
 8. Yüksel HUKUK BÜROSU Eskişehir

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button