Sıkça Sorulan Sorular

Sera bahçe

bahçe sera bahçe serası. için 81 sonuç bulundu.

Sera yönü nasıl olmalıdır?

Seralarda azami güneşlenmeyi sağlamak amacıyla özellikle kış yetiştiriciliğinde seranın güneye, güney doğuya, güney batıya yönlendirilmesi arzu edilir.

Sera kaç metrekare olmalı?

Seraların genişliği Bu etkenler düşünüldüğünde, bir bireysel seranın taban alanı en çok 400-500 m2 ; genişliği ise 9 – 12 m arasında olmalıdır. Sera genişliğinin 3 ve 3 ün katları olacak şekilde ayarlanırsa, sera iç planlaması kolay olur.

Sera Nereye Kurulur?

Fiziki görünümlerine göre. Çatısız seralar: Aşırı meyilli arazilerde, sekileri oluşturan iki duvar arasına kurulur. Tek çatılı seralar: Düz ancak küçük arazilerde kurulur. Çok çatılı seralar: Geniş ve düz arazilere kurulur.

Serada en kolay ne yetişir?

Sıcak Mevsim Sebzeleri Gündüz en az 17 ºC ve gece boyunca en az 15 ºC sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bu sebzeler arasında, fasulye, salatalık, patlıcan, kavun ve kabak; sera ortamında iyi performans gösterir.

Sera kaç paraya kurulur?

1 dekar seranın maliyeti 40-60 bin Euro Kullanılacak sisteme göre 1 dekar modern seranın kurulum maliyeti 40 ila 60 bin Euro olarak hesaplanıyor. İşletme sermayesi ihtiyacı, seranın 3 yılda bir bakıma alınarak yenilenmesi hesaplandığında ciddi bir yatırım gerektiriyor.

Sera kurma maliyeti ne kadar?

Yapımı planlanan 20 dekar seranın kurulum maliyetinin yaklaşık 8.900.000,00 TL olacağı öngörülmektedir. 20 dekar seranın bir yıllık işletme maliyeti, ısıtma, işçilik, , paketleme, biyolojik mücadele, gübrefide, slab (yetiştirme ortamı) ve beklenmeyen giderler ile 2.300.000,00 milyon TL olacağı öngörülmektedir.

Sera kurmak için ne gerekli?

Sulama uygun olmayan koşullarda sera toprağın tuzlulaşmasına neden olur. Bunun için sera toprağının kumlu tınlı, humuslu, bitki besin maddesi yüksek, su tutma kapasitesi yüksek ve drenaj olanaklarının iyi olması gerekir. Sera kurulacak yerin eğiminin fazla olmaması gerekir.

Sera çevreye zarar verir mi?

Atmosferde kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşimlerine sera gazı diyebiliriz. Bu, sera gazının atmosferdeki ısıyı tutması ve hapsetmesi anlamına gelir. Bu şekilde sera gazları atmosferdeki sıcaklığı artırırlar ve sera gazı etkisi ile küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden olurlar.

Serada yetişen ürünler zararlı mı?

Seralarda yetiştirilen ürünlerle mevsiminde tarlada yetiştirilen ürünler arasında bileşim açısından bir fark bulunmadığı gibi seralarda üretilen ürünlerin tüketilmesinde gıda güvenliği açısından da bir risk yok.

Topraksız sera nasıl yapılır?

Topraksız tarım uygulamasında fideler zemine dikilmez. Bunun yerine fidelere özel hazırlanmış olan kaplara yerleştirilmektedir. Fideler genellikle Danimarka’dan alınan kaya yünü isimli maddenin içine yerleştirilmektedir. Kaya yünü suyu tutma özelliği olması sebebi ile topraksız tarımda çokça kullanılmaktadır.

Sera hibesi ne kadar?

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi (KKYDP) çerçevesinde, alternatif enerji kaynakları kullanılarak, 3 dekardan küçük olmamak üzere yapılan sera projelerine (KDV hariç) 2 milyon TL üst limite kadar %50 hibe desteği sağlanabilmektedir.

Maybe you are interested in:

bebek odası renkleri

Related searches

  1. 5 Metre Hazır Sera Fiyatları
  2. Bauhaus sera
  3. Hazır Sera fiyatları
  4. Portatif Sera
  5. Küçük Sera Modelleri
  6. Pratik Hazır Sera
  7. Koçtaş Bahçe Serası
  8. 2. el sera satanlar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button