Sıkça Sorulan Sorular

Golden light

Altın Işık, Türk kültürünün önemli bir yönünü aydınlatan bir masal kitabıdır. Ziya Gökalp tarafından hazırlanan bu eser, Türk çocuklarına tarih bilinci verme amacı taşır.

Altın Işık Nedir?

Beautiful Golden Sunrise With Large by Ricardoreitmeyer

Ziya Gökalp’ın Altın Işık adlı kitabı, Türk çocuklarına tarih bilinci vermek, onları mâzilerine yöneltmek ve millî değerlerimizi sevdirerek onların milliyetçiler olarak yetişmelerinde ilk adımı atmalarını sağlamak için hazırlanmış bir Türk masal kitabıdır. Bu eser, millî kimliği güçlendirmek amacıyla yazılmış ve Türk tarihine dair önemli unsurları içermektedir.

Işık Kimin Eseri?

Altın Işık’ın yaratıcısı, Hüseyin Hilmi tarafından kaleme alınmıştır. Hüseyin Hilmi, Türk kültürünün zenginliğini ve millî değerlerini çocuklara aktarmayı amaçlamıştır.

Related Articles

Altın Işık Kitabı Kaç Sayfa?

Altın Işık, 10 Haziran 2016’da yayınlanmış bir eserdir. Kitap, 64 sayfadan oluşur ve Türkçe dilinde yazılmıştır. Karton kapaklı bir baskısı bulunmaktadır.

Ziya Gökalp ve Türkçülük

Ziya Gökalp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminin Türkçülük düşüncesinin önemli teorisyenlerinden biridir. Türkçülük düşüncesini sistemleştiren Gökalp, milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde etkili bir rol oynamıştır. Onun fikirleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kimliğini şekillendirmede büyük öneme sahiptir.

Türkçülük ve Altın Işık

Gökalp, Türkçülük düşüncesini desteklemiştir. Altın Işık da bu fikirlerin bir yansımasıdır. Kitap, Türk tarihine ve millî değerlerine vurgu yaparak Türkçülük düşüncesini çocuklara aktarmayı amaçlar.

Sonuç

Altın Işık, Türk çocuklarına millî kimliklerini ve değerlerini sevdirme amacı taşıyan önemli bir masal kitabıdır. Ziya Gökalp tarafından yazılan bu eser, Türk kültürünün köklerine ve millî kimliğine dair önemli bir katkı sunar. Türkçülük düşüncesinin temelini atan Gökalp’ın eseri, millî değerlerimizi gelecek nesillere aktarmada bir araç olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button