Sıkça Sorulan Sorular

Ev mahremiyeti

Ev İçi Mahremiyet · “Bir kimse izinleri olmaksızın insanların evlerinin içine bakarsa, gözünü çıkarmaları onlara helâl olur.” · “Kadın – …

Kadının mahremi kimlerdir?

Evlenilmesine hiçbir zaman müsaade edilmeyen kimseler şunlardır:

  1. Kanbağı olan akrabalardan torun, evlat, anne, baba, dede, nine, kardeş, teyze, dayı, hala, amca, yeğen.
  2. Evlilik yoluyla edinilen (sıhrî) akrabalardan kaynana, kayınbaba, eşlerin başkalarından olan çocukları, evlatların eşleri.

Islama göre mahremiyet nedir?

Sözlükte “helâl olmayan, yasaklanan şey” mânasındaki mahrem kelimesi, fıkıh terimi olarak kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade eder. Farsça bir terkip olan nâmahrem ise “aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler” demektir.

Kocanın erkek kardeşi haram mi?

Kayınbirader eşinize nâmahremdir ve dinen yabancıdır. Bunun için onun yanında el ve yüzünüzün dışında bedenini açmaması gerekir.

Islamda mahremiyet nasıl olmalı?

Erkeğin erkeğe karşı olduğu gibi, kadının kadına karşı örtmesi gereken yerler göbekle diz kapağı arasıdır. Bunun dışında kalan yerlere hem cinsinin bakması mümkün ve caizdir. Ancak, gayrimüslim kadınlar bundan istisna edilmiştir. Onların mümin kadınları bu derece tesettürsüz görmesi sakıncalı sayılmıştır.

Bir kadının mahrem yeri neresi?

Kadınlar için: vulva (pudendal yarık dahil), vajina ve göğüsler.

Mahrem bölgeler neresi?

Onlara göre erkeğin galiz avreti tenâsül organları ile oturak yeridir. Bunun dışında kalan göbekle diz kapağı arasındaki diğer yerler hafif avrettir. Kadının göğsü, bunun hizasında bulunan sırt kısmı, kolları, boynu, başı ve dizden aşağısı hafif avrettir. Galiz avreti ise bunlar dışında kalan yerleridir.

Aile içi mahremiyet nedir?

Mahremiyet; kişinin kendisini tehditlerden koruyabilmesini sağlayan, kendisinin ve başkalarının ”özelini” fark etmesi bu anlamda doğru bir şekilde diğerlerine karşı sınırlarını koyabilmesidir. Mahremiyet bilincini anne-baba kazandırır.

Cinsellikte mahremiyet nedir?

Bu hak aynı zamanda işkence, yaralama ve her çeşit şiddetten arınmış olarak kendi bedenimizi kontrol etmemize ve zevk almamıza olanak tanır. Cinsel mahremiyet hakkı. Bu hak başkalarının cinsel haklarına müdahale edilmediği sürece yakınlaşma konusunda bireysel karar verme ve davranma hakkını içerir.

Teyze ile evlenebilir mi?

Ondan sonrası ‘Haramah’ dediğimiz, evlilikleri kesin bir şekilde haram kılınan kişilerdir. Kişi kendi yeğeniyle, halasıyla, teyzesiyle, dayısıyla hiçbir şekilde evlenemez. İslam dininde bunlar kesinlikle haram kılınmıştır.

Baldız enişteye haram mı?

Enişte ile baldız arasında sıhriyet yönünden, yani evlilikten dolayı geçici bir mahremiyet vardır. Yani bir insan iki kız kardeşi aynı anda nikâhı altına alamayacağına göre, sadece evliliğin caiz olmaması yönünden bir mahremiyet, bir sınırlılık vardır.

Baldız ile enişte nikah düşer mi?

Diyanet tarafından basılan "Fetvalar" kitabında yer alan "Eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez. Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır" sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Baldız eniştesinin yanında başını açabilir mi?

Enişteniz size namahremdir yanında başınızı açmanız haramdır. Ablanızın kocasının yanında başınızı örtmek zorundasınız. El yüz ve ayaklar haricinde diğer kısımların örtülü olması gerekir. Ayrıca eniştenizle aynı evde yalnız kalmanız da haramdır.

Evde tek başına kalmak caiz mi?

– Tek başına yolculuğun veya evde kalmanın dinî-dünyevî açıdan birçok sakıncası vardır. – Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), ümmetini her konuda uyarmış ve onlara en uygun olan tavır ve davranışları göstermiştir. – Geceleyin tek başına yolculuğa çıkmak veya evde kalmak sünnete uygun değildir.

Kuzenlerle oturmak caiz mi?

"YENGE VE KUZENLE AYNI SOFRAYA OTURMAK CAİZ DEĞİLDİR" İhtiyacın dışında aynı ortamda bulunmaları caiz olmaz.

Kimlerin yanında saç açılır?

Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: "Kadınların yanına girmekten sakının." Bunlardan başka dede, amca, dayı, süt kardeş gibi kendileriyle sürekli olarak evlenmeleri yasaklanan hısımların yanına da kadın süs yerleri açık olarak çıkabilir.

Kadın göğsüne bakmak haram mı?

Şafiî fakihlerinden İbn Hacer Heytemî ve Şirvanî’nin "Aynada veya suda görünen kadın görüntüsüne bakmak haram değildir. Ancak fitneye vesile olduğu takdirde haram olur." dedikleri, Kalyûbî’nin ve Büceyremî’nin ise aynadaki ve sudaki görüntüye şehvetle bile bakmanın haram olmadığını söyledikleri aktarılmaktadır.

Kadın topuğu haram mı?

Değerli kardeşimiz, Kadınların örtmeleri gereken yerleri; el ve yüz hariç diğer uzuvlardır. Sahih olan görüşe göre ayaklar da avret değildir. Ayakların açık olması veya ayakların göründüğü ayakkabının giyilmesi caizdir.

Kadın ayağı mahrem mi?

Kadınların ayakları Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre avret mahalli olmadığından, topuklarından yukarısı açık olmamak kaydıyla çorapsız namaz kılabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, I, 289,290; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 101-103).

Koltuk altı göstermek günah mı?

Yabancı kadının avret yerine şehvetsiz de bakmak haramdır. Bir erkek, nikahla alması ebedi haram olan, onsekiz (mahrem) kadının, başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten emin ise bakabilir. Bu kimse, göğüslerine, koltuklarına, uyluklarına, dizlerine ve sırtına bakamaz.

Kadının kadına bakması haram mı?

Kadının eli ve yüzü avret olmadığı için bakmak haram değildir. Ancak şehvetle bakıldığı takdirde haram olur. Burada bakan kişi günah işlemiş olur. İş gereği veya ziyaret nedeni ile kadının yüzüne bakılması haram olmaz.

Kadın kadına ne kadar haram?

Erkeğin erkek için ve kadın için avret mahalli sınırı, diz ile göbek arasıdır. Kadının kadın için avret mahalli sınırları da bu şekildedir. Kadının yabancı erkek için avret mahalli ise, el ve yüz hariç tüm bedenidir. Yabancı kadının avret mahallisine şehvetsiz bir şekilde arzusuz bakmak bile haramdır.

Mahremiyet neleri kapsar?

Mahremiyet: Hastanın bakım ve tedavi amacıyla (tetkik sonuçları, hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşama alanını ifade etmektedir.

Mahremiyet çeşitleri nelerdir?

Mahremiyet kavramının üç özelliğe sahip olduğunu ifade eder. Bunlar mekansal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyetidirler.

Mahremiyet neden önemli?

Mahremiyetin bir yönüyle bireyin özel alan algısı ile ilgili olsa da bir başka yönüyle diğer tüm insanlarla ilgili olduğuna vurgu yapan Taştan, "Mahremiyet, insanlar için önemli bir değerdir. Çünkü bu kavram insan hayatını her gelişim döneminde etkilemekte ve ona yön vermektedir.

Cinsel ilişkiden nefret edenlere ne denir?

Homofobi, eşcinsellere veya eşcinselliğe karşı duyulan nefret, önyargı, hoşnutsuzluk, korku veya ayrımcılıktır.

Cinsel organını göstermenin cezası nedir?

Üst sınır açısından ise cinsel taciz suçunun üst sınırı uygulanır. Özellikle belirtelim ki; arabada öpüşmek veya sokakta sarılmak gibi fiiller teşhircilik suretiyle hayasızca hareketler suçu olarak değerlendirilemez. Teşhircilik suçunun cezası; 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel istege ne denir?

Libido adı verilen cinsel istek birçok nedenle oluşur. Libido hakkında bilinmesi gereken ilk konu kalıtsal olarak herkeste farklı oranda görüldüğüdür. Fakat aynı zamanda kişinin partneri ile arasındaki cinsel uyum ya da uyumsuzluk da cinsel arzuyu etkilemektedir.

Hala kızı haram mı?

Nihat Hatipoğlu, soruyu şöyle yanıtladı: "Efendim teyze kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı hepsi caiz olan evliklerdir. Kuranı kerimde helal olan ve haram olan evlilikler belirtilmiştir. Bu nedenle de teyze, amca, dayı kızıyla evlenmekte hiçbir dini sakınca yoktur.

Üvey evlat haram mi?

Bir insanın üvey çocukları mahremleridir. Mahrem demek ebedi olarak kendisi ile evlenilmesi caiz olmayan yakın demektir. Dolayısıyla üvey çocuk mahremlik bakımından öz çocuk gibidir.

Dayı kızı haram mı?

Kur’an’da evlenilmesi yasak kadınlar (muharremât) arasında kızkardeş kızları da sayılmış (en-Nisâ 4/23), dayı kızlarının ise helâl olduğu bildirilmiştir (el-Ahzâb 33/50).

Baldızla yatmak günah mı?

“Baldızıyla zina eden kişinin büyük günah işlemiş olduğu için mutlaka tövbe etmesi gerektiği” kaydedilen fetvada, nikâhın düşmeme gerekçesi olarak da “Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Kişi baldızı ile evlenebilir mi?

Eğer ablanızla evlenmiş olsaydı, onunla evli bulunduğu sürece sizinle —ikinci bir eş olarak- evlenemezdi, iki kız kardeşi aynı zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz değildir. Ama mesela ölmüş bir kadının kız kardeşi ile (yani baldız ile) evlenmek caizdir.

Baldız kocası ne olur?

Bacanak Ne Demek? Damadın baldızının kocasına bacanak denir.

Kaynana damat haram mi?

Cevap: Eşin annesi damat için mahremdir. Yani damadın kayın validesini, yüz, eller, boyun ve saçların tesettürleri konularında, diğer mahremleri gibi görmesi ve öyle davranması caizdir.

Eşler cinsel ilişkiye girmezse nikah düşer mi?

Dört ay veya daha fazla bir süre eşinizle cinsel ilişkiye girmeseniz de nikahınız düşmez. Bu konuda bir süre de yoktur. Uzun sürede ayrı kalsalar da, sırf ayrılık sebebiyle nikaha zarar gelmez.

Damadının yanında başı açık durabilir mi?

Değerli kardeşimiz, Kayınvalide anne hükmüne olduğu için damadının yanında saçını açması caizdir. Nur sûresi 31. âyette geçen "kocalarının babaları" ifadesi ile Nisa sûresinde geçen "hanımlarınızın anneleri" ifadeleri bu meselenin aslını teşkil ediyor.

Enişte ile yolculuk caiz mi?

Hanefi âlimlerine göre, bir kadın beraberinde kocası veya mahremi olan bir erkek bulunmadığı halde üç günlük veya daha fazla mesafeye yolculuk edemez. Fakat bundan az mesafeye beraberinde bunlardan kimse olmaksızın yolculuk etmesi caizdir.

Eşimin halası namahrem mi?

Mahrem, nikah düşmeyen, evlenmesi haram olan demektir. Hala, teyze gibi evlenilmesi haram olan kadınlara mahrem denir. Namahrem, yabancı, nikah düşen demektir. Evlenilmesi haram olmayanlar, başkalarının hanımları ve bütün yabancı kadınlar namahremdir.

Baldız kim oluyor?

Baldız, erkeğe göre eşinin kız kardeşi. Baldızlık evlilik yoluyla kazanılan bir akrabalık derecesidir. Kişi, baldızının eniştesidir.

Bir erkekle mesajlaşmak zina mıdır?

İki cins arasında adaba uygun olmayan herhangi bir iletişim haram dairede vücuda gelen bir meyle sebep olabilir. Dolayısıyla böyle bir iletişim kesinlikle haramdır. Nitekim ayet-i kerimede mealen "Ve zinâya yaklaşmayın (o cürmün sebeblerinden dahi uzak durun); çünki o, çirkin bir iştir.

Peygamberimiz neden tek başına uyumayı yasakladı?

Peygamberimiz, şeytanın kendisine yaklaşıp uğraşmaması için Kur’an’dan bir parça okumadan uyumazdı.

Sevgili olmak caiz mi?

Değerli kardeşimiz, Aşık olmak günah değildir. Bir hadiste, bir kadına aşık olup onu gizleyen ve kimseye söylemeden ölen birinin şehit olacağı ifade edilir.

Kuzen ile evlenmek olur mu?

Halk arasında kuzen diye bilinen dördüncü derece hısımlık ile evlenilebilir; herhangi bir yasak konulmamıştır.

Kuzenin kızına nikah düşer mi?

Kuzenler mahrem değildir. Kuzene nikah düşer. Nikâhlanması haram olan kadınlar ayetlerde gayet açık bir şekilde belirtilmiştir. Teyzekızıyla evlenmek eğer sütkardeşliği yoksa kesinlikle caizdir.

Teyze oğlu haram mıdır?

Teyze oğlu namahremdir. Bu bakımdan yalnız kalmak ve tesettüre riayet etmemek caiz değildir. Mahremiyet meselesinde, en çok birbirine mahrem olmayan yakın akrabalar arasında dikkat edilmelidir. Çünkü bu kimseler her ne kadar nesep ve evlilik dolayısıyla akraba sayılsalar da, birbirlerine nâmahremdirler.

Bir kadının mahremi kimlerdir?

Kadının mahremleri ise şunlardır: Baba, kayın baba, erkek kardeş, erkek sütkardeş, erkek evlat, üvey erkek evlat, erkek ve kız kardeşinin erkek çocukları (yeğenler), amca, dayı, kızının kocası (damat).

Açık gezmek günah mıdır?

Başı açık gezmek insanı nasıl bir tehlikeye götürür? Demek ki, büluğ çağına gelmiş olan Müslüman bir hanımın başını kapatması hem Allah’ın hem de Peygamberin emridir. Yani yüz kısmı açık kalacak şekilde başın kalan kısmını, boyun ve göğüsleri örtmek farz-ı ayndır. Açmak ise, bir farzın terki sayıldığından haramdır.

2 bakış haram mı?

İkinci bakış ise, senin hakkın değildir (kendi isteğinle olduğu için ikinci bakışında sana günah vardır.)" (Ahmed, Ebu Dâvud, Tirmizî ve Dârimî rivâyet etmişler, Elbânî de ‘Sahîhu’l-Câmi’; hadis no: 7953’de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

Maybe you are interested in:

lazer game kayseri fiyat

Related searches

  1. Aile mahremiyeti
  2. İslam’da Mahremiyet Kitabı
  3. Evlilik mahremiyetleri nelerdir
  4. Avret yerini kimler görebilir

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button