Sıkça Sorulan Sorular

Binayı müteahhite vermek

Normalde binanın müteahhite verilmesi için kat maliklerinin tamamının izni olması gerekiyor. Ancak yeni yasa olan kentsel dönüşüm kanununda sadece riskli değil …

Bina müteahhite nasıl verilir?

Vekâletnameler genellikle noterlikte yapılan işlemler aracılığıyla müteahhitlere verilecek olup arsa sahiplerinin noterliğe kimlikleriyle birlikte şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Eğer arsa sahipleri yurtdışında ise konsolosluklar aracılığıyla vekâletname vermeleri de mümkündür.

Evi müteahhite vermek ne demek?

bir binayı, ki bu bahçesi olan, müstakil bir ev, atadan dededen kalma bir konak, köşk falan olabilir, üstünde bulunduğu araziyle birlikte, yıkılması ve yerine çok katlı bir bina, apartman, iş merkezi vs. yapılması için müteahhide teslim etmektir.

Müteahhite ev yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Sözleşmede açık bir şekilde belirtilmesi gereken şartlardan bazıları şunlardır:

 1. Temel ruhsatının ne zaman alınacağı
 2. Binanın tamamlanma süresi.
 3. Bina yapım sürecinde 3. şahıslara verilen zararın kimin tarafından karşılanacağı
 4. Dairelerde kullanılacak malzemelerin kalitesi.

Kentsel dönüşümde müteahhit seçimi nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde müteahhit seçerken bu 5 kurala dikkat!

 1. 2- Müteahhitin lisansı olup olmadığını kontrol edin.
 2. 3- Önceki projeleri incelemek ve araştırmak şart.
 3. 4- Sadece arsa payı değil, metrekare fiyatına da bakılmalı
 4. 5- Mühendislik ve mimarlık hizmetleri mercek altında olmalı

Müteahhit yüzde kaç alır?

Kat karşılığı sözleşmelerde iki taraf için de genel olarak kabul görülen oran %50-%50 şeklindedir. Arsaya yapılacak olan daire sayısı bu açıdan önem arz eder. Mesela arsaya 4 katlı ve her katında 2 daire olan bir bina yapılacaksa arsa sahibine 4 daire, müteahhide 4 daire düşer.

Müteahhit binayı yarım bırakırsa ne olur?

Bir inşaat müteahhit tarafından yarım bırakılmış ve tamamlanmamışsa hem arsa sahipleri hem de o inşaattan konut satın alanlar mahkeme yoluna başvurmalıdırlar. Aksi bir durumda herhangi bir haklarını geri almalarının imkanı bulunmamaktadır.

Müteahhit evi yapmıyor ne yapmalı?

Yaptığınız sözleşmeye müteahhit tarafından uyulmadığını, binayı eksik veya hiç yapmadığını tespit ettiğinizde ilk olarak yapmanı gereken ihtarname göndermek olmalıdır. Noter aracılığıyla sözleşmede yar alan ve yerine getirilmeyen müteahhit yükümlülüklerini tespit ederek müteahhite ihtar gönderebilirsiniz.

Müteahhit evi teslim etmezse ne olur?

Müteahhit kusurlu olarak inşaatın geç teslim edilmiş olmasına sebep olmuşsa; kural olarak arsa sahibinin (temerrüt faizini aşan) zararlarını tazmin etmelidir. Bu kapsamda geç teslimden ötürü arsa sahibi alacağı daireleri satamamışsa, müteahhit bu kar kaybından doğan zararı üstlenecektir.

Müteahhitle yapılan sözleşme geçerli mi?

Resmi şekilde noterde değil de yazılı şekilde taraflar arasında yapılan sözleşmeler taşınmaz satış vaadi sözleşmesi olmayıp, hiçbir geçerliliği de yoktur.

Müteahhit evi zamanında teslim etmezse kira istenir mi?

İnşaatın zamanında teslim edilmemesi nedeniyle doğan zararların kapsamına fiilen uğranılmış olan zarar ve yoksun kalınan kâr da dahildir. Bu kapsamda inşaatın teslimi gereken tarihten, fiilen arsa ya da yapı sahibine teslim edildiği tarihe kadar olan sürede uğranılmış olan kira kaybı da istenebilecektir.

500 metrekare arsaya kaç daire yapılır?

Dolayısıyla 500 metrekare arsa üzerine 750 metrekare inşaat alanı izni verildiğinde dilerseniz her biri 50 metrekare olan 15 adet daire yapabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaç yıl geçerli?

Arsa sahibi dönme (geriye etkili fesih) hakkını teslimden itibaren 5 yıl içinde kullanmalıdır. Ancak yüklenici ağır kusurlu ise süre 20 yıldır.

Müteahhit binadan kaç yıl Sorumlu 2022?

Türk Borçlar Kanunu madde 478; müteahhidin gizli ayıptan sorumluluğunu inşaatın tesliminden itibaren 5 yıl ile sınırlamıştır. Ancak ayıbın ortaya çıkmasında müteahhidin ağır kusuru bulunmakta ise bu süre teslim tarihinden itibaren 20 yıldır.

Müteahhit fatura keser mi?

İnşaat devam ederken müteahhitlerin gerek özel sözleşme veya satış vaadi ile gerekse arsa payından satışları nedeniyle aldıkları paralar avans niteliğinde bulunmakta olup, bu safhada fatura düzenlenmesi ve KDV uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Müteahhit kaç sene sorumludur?

Ayrıca müteahhitlerin sorumluluğu, inşaatın arsa sahibine teslimden itibaren 5 yıl, eğer ağır bir kusur varsa 20 yıllık süre için geçerlidir. Dolayısıyla arsa sahipleri, bu sürelerin geçmesiyle birlikte müteahhitlerden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

Müteahhit bir evden kaç yıl sorumludur?

Müteahhitlerin konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıl boyunca ayıplı maldan dolayı sorumlulukları vardır.

Müteahhit inşaata başlamazsa ne olur?

Müteahhit ve arsa sahibi arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, işin başlama tarihi gösterilmiş olmasına rağmen müteahhit o tarihte işe başlamaz ise arsa sahibi eserin teslimi için belirlenen günü beklemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

Müteahhit mal nereden alınır?

Müteahhitlik belgesi almak isteyen kişiler, Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesaba 2.000 TL yatırmalı ve başvuru esnasında dekontun aslını teslim etmelidir.

Müteahhit ev satar mı?

Değişen yönetmeliğe göre müteahhitler başlamadıkları veya yeni başladıkları projelerden ev satamayacak. Kat malikleriyle anlaşan müteahhit 1 yıl içinde projeye başlamak zorunda.

Müteahhit tapuyu ne zaman verir?

İnşaatın sözleşmede kararlaştırılan seviyeye ulaşması hâlinde arsa sahibi, kararlaştırdıkları şekilde tapuları müteahhide devretmelidir. Aksi takdirde, müteahhit ister arsa sahibinin zararına neden olmayacak makul bir süre için işi durdurabilir, devri bekleyebilir hatta isterse sözleşmeyi de feshedebilir.

Müteahhit sözleşmeyi iptal edebilir mi?

1-) SEBEPSİZ FESHEDİLMESİ : BK’nın 369. maddesine göre iş sahibi inşaat bitmeden önce yapılmış olan kısmın bedelini ödemek ve yüklenicinin zararlarını tazmin etmek şartıyla sözleşmeyi tek tarafı olarak sebep göstermeden feshedebilir.

Müteahhit binayı ne zaman teslim etmiş sayılır?

Bu durumda, iskân izni alın madan önce inşaatın bitirilmiş ve inşaat sahibi de inşaatı teslim almışsa, teslim olgusu gerçekleşmiş sayılacaktır. Teslim için bir vade kararlaştırılmamış olabilir. Bu halde,.müteahhide inşaya ilişkin borcunu yerine getirebilmesi için uygun bir zaman bırakıl malıdır.

Müteahhit binayı tamamlamadı ne yapmalıyım?

Müteahhidin inşaat sözleşmesinden kaynaklanan inşaata zamanında başlama ve tamamlama borcunu yerine getirmediğinin veya getiremeyeceğinin açıkça anlaşılması halinde iş sahibi sözleşmeden dönerek müteahhide ücret ödemekten kurtulabilir. Ödenmiş ücretlerin de iadesini talep edebilir.

Müteahhit kaçarsa ne yapmalı?

Bu sebeple eğer noterlikçe yapılmış bir kat karşılığı inşaat sözleşmeniz yoksa basit bir ihtarname yollayarak sözleşmeyi feshedebilir ve bu ihtarname ile belediyeye başvurarak yapı ruhsatında müteahhit olarak görünen müteahhiti değiştirip yeni bir ruhsat çıkarmak suretiyle müteahhit ile aranızdaki ilişkiyi …

Müteahhit sözleşmeden cayabilir mi?

Sözleşmenin geçerliliği, şekil şartına uygunluk taşımasına bağlıdır. Şekil şartı, sözleşmenin tapu dairesi ya da noterde yapılmış olmasıyla mümkündür.Müteahhit ile arsa sahipleri arasında yapılan sözleşmeye, müteahhit uymadığı taktirde, sözleşmeyi haklı olan taraf tek taraflı olarak feshedebilir.

İnşaat sözleşmesi noter ücreti ne kadar?

Satış Vaadi Sözleşmesinde Noter Harcı 2022 yılı için gayrimenkul satış sözleşmesi noter ücreti sözleşmede yazılı olan bedel ve kayıtlı olan değerin, yüksek olanının binde 5,4’üdür.

Sıfır daireler kaç yıl garantili?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında ki kanun gereği, müteahhittin yaptığı binanın teslim tarihinden itibaren 5 yıl boyunca ayıplı maldan dolayı sorumlulukları vardır.

Müteahhit sözleşmeye uymazsa ne olur?

– Aynen ifa talep etmekle, cebri icra yoluyla yükleniciye inşaatın tamamlattırılmasını isteyebilir. – Bununla birlikte arsa sahibi, aynen ifa talep etmekle birlikte, gecikme tazminatı ve sözleşmede kararlaştırılmış ise cezai şart bedelini talep edebilir.

Müteahhidin ağır kusuru nelerdir?

Müteahhidin Ayıptan Sorumlu Olduğu Durumlar Taşınmaz satışında alınan ev hukuken ayıplı olabileceği gibi fiziki olarak da ayıplı olabilir. Hukuki ayıp taşınmazın vaat edilen hukuki niteliklerde olmaması, iskânının alınmamış olması, gerekli ruhsat ve izinlere sahip olmaması olarak örneklendirilebilir.

KAKS değeri nasıl öğrenilir?

formülü ile bulunmaktadır. Buna göre; TAKS=500/1.000 = 0,5 olarak hesaplanır. formülü ile hesaplanabilir. Buna göre, emsal hesaplanması : 2.000 metrekare büyüklüğündeki bir parselde, 4.000 m2 inşaat yapılabiliyorsa, bu parselin KAKS değeri 4.000/2.000 = 2,0 olarak hesaplanır.

Müteahhit tapuya şerh koyabilir mi?

Sözleşme gereğince yüklenicinin, arsa sahibinden sözleşmede kararlaştırılan arsa paylarının mülkiyetinin kendine geçirilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Yüklenicinin sahip olduğu bu hak, tapu kütüğüne şerh edilebilen kişisel haklar arasında yer alır.

Müteahhit ölürse ne olur?

Yine birden fazla Müteahhit’in bulunduğu durumda Müteahhitlerden birinin ölümü sözleşmeyi sona erdirmeyecektir. Sözleşme’nin sona ermesi halinde Arsa Sahibi, (yapı tamamlanan kısmından yararlanılabilecek seviye de ise) bu halini kabul etmek ve karşılığını müteahhidin mirasçılarına vermekle yükümlüdür.

60 yıllık bina depreme dayanır mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı, jeofizik ve sismoloji uzmanı Prof. Dr. Atilla Uluğ, depreme dayanıklılık açısından 50 yaşını doldurmuş binaların riskli olduğunu söyledi.

Riskli binayı kim yıkar?

Riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ile yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile idarece yapılıyor veya yaptırılıyor. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince yıkılıyor veya yıktırılıyor.

Kentsel dönüşümde müteahhit para alır mı?

Kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlıklı olarak müteahhit firmalarla yapılan kat karşılığı anlaşma üzerinden ilerliyor. Kentsel dönüşüm için riskli yapıların tespitiyle ilgili masraflar, binanın büyüklüğüne, yapılacak tespitlerin yoğunluğuna göre ilgili kurumlarca belirlenen bedel üzerinden hesaplanır.

Bir dairenin kentsel dönüşüme nasıl girer?

İkamet edilen binanın yenilenmeye ihtiyacı varsa, ekonomik ömrünü tamamladıysa tek yapılması gereken bakanlıkla ilgili lisanslı şirketlere dilekçe ile başvuruda bulunmak. Başvuru üzerine binada yapılan incelemeler sonucunda bina riskli çıkarsa kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur.

Müteahhit kaç TL alır?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜKEN YÜKSEK
Müteahhit20.83068.550

Müteahhit ücreti ne kadar?

Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti 1300 TL, Olmak üzere, toplamda 2900+350+1300= 4550 TL ücretlendirme yapılmaktadır. Ancak grup talebi olmasa dahi H grubu için yatırılan 350TL başvuru ücretinin iadesi yoktur. Komisyonun uygun görmesi halinde de 1300 lira grup kayıt ücreti yatırması talep edilecektir.

Müteahhit payı ne kadar?

Bu işleri çoğu zaman binanın yapımına niyetlenmiş müteahhit üstleniyor. Yapılan anlaşma gereği de yeni yapılacak binada %30, %50 gibi bir yüzde oranı ile belirlenmiş müteahhit payı ile daire paylaşımı ve buna bağlı olarak da arsa payı dağılımı yapılıyor.

Müteahhit garantisi neleri kapsar?

Müteahhidin iş sahibine garanti vermesi halinde ise iş sahibinin ihbar ve muayene yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Müteahhit verdiği garanti ile meydana gelen her türlü ayıbı gidermeyi taahhüt etmiş sayılmaktadır.

Maybe you are interested in:

en çok tercih edilen banyo fayansları

Related searches

 1. Eski binayı müteahhite vermek
 2. Müteahhite vermek için oy oranı
 3. Evi müteahhite vermek
 4. Evimi müteahhite vermek istemiyorum
 5. Binanın yıkılıp yeniden yapılması oybirliği
 6. Arsayı müteahhite vermek
 7. Müstakil evi müteahhite vermek
 8. Evimi müteahhite vermek istiyorum

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button