Sıkça Sorulan Sorular

Bahceye ev yapma sartlari

Bahçeye Ev Yapma Şartları: İnşaat İçin Temel Koşullar

 • Yol Şartı: Ev inşa edebilmeniz için arazinin en az bir tarafından yol geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda arazinin yola olan cephesinin en az 25 metre olması gerekiyor.

 • Mesafe Kuralları: Bir diğer şart ise tarlaya yapılacak her türlü evin parsel bitiminden beş, yoldan ise 10 metre uzakta olması gerekmektedir.

İnşaat Sınırlamaları:

Related Articles
 1. Arsa Alanı: Öncelikle yapılması planlanan evin bulunduğu arsanın tamamını %5 oranını geçmemelidir.
 2. Konut Statüsü: Yapılacak olan evlerin sadece konut statüsünde olması gerekmektedir.
 3. İnşaat Alanı Sınırları: Ev inşaat alanı çerçevesinde değerlendiren alanının %5’i geçmemesi gerekir.
 4. Maksimum Alan: Planlanan evlerin alanının 250 metrekareyi geçmemesi istenir.

Bu şartlar, bahçeye ev yapma sürecinde dikkate almanız gereken temel kuralları içermektedir.

Bahçe Tapusuna Ev Yapılır Mı?

200.000 TL

Bahçeye ev yapma konusu, bazı önemli kriterlere tabidir. İşte dikkate almanız gerekenler:

 • Kat Sınırlaması: Yapılacak evin en fazla iki katı olması gerekir.

 • Arazi Büyüklüğü: Söz konusu arsanın en az 5.000 metrekare olması gerekmektedir. Bu büyüklük altındaki tarlalara ev veya herhangi bir yapı yapılamaz.

Bahçe tapusuna ev yapma işlemi için bu temel kuralları göz önünde bulundurmalısınız. Büyük arazi ve kat sınırlaması gibi kriterler, bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur.

Bahçe evi için ruhsat gerekir mi?

Bahçe evlerine yönelik ruhsat gerekliliği konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile tarımsal amaçlı yapılar arasına ‘bağ evi’ de dahil edildi. Bu değişiklik sayesinde, artık bahçe evleri için ruhsat zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Bu yeni yönetmelik değişikliği, bahçe evi inşaatları için ruhsat gerekliliğini hafiflettiğini gösteriyor. Artık bahçe evi sahipleri için daha az bürokratik işlemle evlerini inşa edebilirler.

Bahçe olan arsaya ev yapılır mı?

Bahçe Üzerine Ev İnşası: İzin Verilen Koşullar

Bahçenize ev yapma düşüncesi, bazı belirli şartlara tabidir. İşte bu koşullar:

 • Kat Sınırlaması: İnşa edilecek evin en fazla iki katlı olması gerekmektedir.

 • Arazi Büyüklüğü: Bahsedilen arsanın en az 5.000 metrekarelik bir büyüklüğe sahip olması gerekmektedir. Bu büyüklüğün altındaki arazilere ev veya herhangi bir yapı inşa edilemez.

Bahçe üzerine ev yapma düşüncesine sahipseniz, bu temel kuralları göz önünde bulundurmalısınız. Bu kurallar, bahçe evi inşası için gereken izinleri ve koşulları açıkça belirtmektedir.

Bağ evi yapabilmek için kaç dönüm araziye gerek var?

Haberler / TARLAYA EV YAPMAK İÇİN

Kaç Dönüm Arazi Gerekir Bağ Evi İnşası İçin?

Bağ evi inşası için gereken arazi miktarı, bazı önemli faktörlere bağlıdır. İşte bu faktörler:

 • İmar Durumu ve İzin Maliyeti: İlk olarak, belediyeler tarafından verilen imar durumu ve inşaat izin maliyetinin olması gereklidir.

 • Arazi Büyüklüğü Sınırlaması: Yapılacak bağ evi, tarlanın tamamının %5’ini geçmemelidir. Bu, inşa edilmek istenen bağ evinin araziye oranının belirlenmesinde önemlidir.

 • Maksimum Boyut: İnşa edilmek istenen bağ evi en fazla 250 metrekare büyüklüğünde olabilir. Bu, bağ evinin maksimum boyutunu sınırlayan bir kriterdir.

Bağ evi inşası için gerekli arazi miktarı, bu faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu kurallar, bağ evi inşaatı için gerekli olan arazi büyüklüğünü netleştirir.

2 dönüm tarlaya bağ evi yapılır mı?

Bağ evi inşası için tarla büyüklüğü, belirli izinler ve yönergelerle sınırlanır. İşte bu süreçle ilgili temel bilgiler:

 • İzin Alımı: Öncelikle, 1 dönüm veya 2 dönüm olsun, tarlanıza bağlı belediyeden ev yapma izni almanız gereklidir. Belediye, ne kadar büyük bir yapı inşa edebileceğinizi belirler.

 • Yapı Sınırlamaları: Belediyenin belirlediği yapı sınırlamalarına uygun olarak, evinizi tarlanızda inşa edebilirsiniz. Bu kurallara uyarak evinizin tasarımını gerçekleştirebilirsiniz.

Bağ evi inşası için tarla büyüklüğü önemli bir faktördür ve belediye izinleri gerektirir. Belediyenin belirlediği yönergeleri takip ederek, tarlanıza uygun bir ev inşa etmek mümkündür.

Bahçeye kaç m2 ev yapılır?

Tarlaya, Tarım Arazisine Ev Yapılır mı ?

Bahçeye Kaç Metrekare Ev Yapılabilir?

Bahçenize inşa edebileceğiniz evin boyutu, belirli kriterlere tabidir. İşte bu kriterler:

 • Arazi Alanı: İnşa edeceğiniz ev, tarla alanının %5’ini geçmemelidir ve maksimum 250 metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

 • Yaklaşma Sınırları: Ev, yolun ve parselin sınırlarına 5 metreden daha fazla yaklaşmamalıdır. Bu, çevresel sınırlara uyumu sağlar.

 • Kat ve Yükseklik: İnşa edilecek ev maksimum 2 katlı olmalı ve 6,50 metre yüksekliği aşmamalıdır. Bu, yapısal sınırlamaları ifade eder.

Bahçenize ne kadar büyük bir ev inşa edebileceğiniz, bu kriterlere bağlı olarak belirlenir. Bu kurallar, bahçeye ev yapma sürecinde önemli bir rol oynar.

Hangi evler için ruhsat gerekmez?

Yapı Ruhsatı Gerekmeyen Evler Hangileridir?

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesine göre; sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler tarafından yapılacak olan konutlar, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile ilgili eklentiler için yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi gerekmez.

Bu hüküm, köylerde yaşayan ve sadece köy nüfusuna kayıtlı olan kişiler tarafından inşa edilecek binaların belirli izinlere tabi olmadığını vurgular. Bu, köylerde yaşayanların kendi ihtiyaçlarına uygun yapılar inşa etmelerini kolaylaştırır ve belirli bürokratik işlemleri ortadan kaldırır.

Tapuda bahçe yazması ne demek?

Tapu Nedir Ne anlama gelir? kuruoğlu emlak gayrimenkul

Tapuda "Bahçe" Yazması Ne Anlama Gelir?

Kısaca açıklamak gerekirse, tapuda "bahçe" olarak belirtilen kayıtlar, toprakların kullanım amaçlarını ifade eder. "Tarla" ifadesi, genellikle tarım faaliyetlerine uygun olan araziyi tanımlarken, "bahçe" olarak adlandırılan "bağ" ise meyve üretimi için daha elverişli olan toprakları temsil eder.

Yani, tapuda "bahçe" yazması, söz konusu arazinin meyve yetiştirmek için kullanılmasının daha uygun olduğunu gösterirken, "tarla" ifadesi daha çok tarım faaliyetleri için elverişli olan toprakları işaret eder.

Bu ayrım, arazinin kullanım amacını netleştirmeye yardımcı olur ve tapu kayıtlarında önemli bir bilgi sunar.

Köy içinde bahçeye ev yapılır mı?

Köy içerisinde bahçeye ev yapma konusu, belirli kurallara tabidir. İşte bu kurallar:

 • Arsa Konumu: Eğer arsa, "Köy Yerleşik Alanı" içerisinde bulunuyorsa, köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler tarafından yapılacak konutlar, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir.

Bu kural, köy yerleşik alanlarında yaşayan ve sürekli köyde oturan kişilerin, belirli yapıları izne tabi olmadan inşa edebileceklerini belirtir. Köy içinde bahçeye ev inşası için bu kural önemlidir ve izin gereksinimini açıklar.

Hangi arsaya ev yapılmaz?

Hangi Araziye Ev Yapılamaz?

Ev yapma konusunda bazı arazi boyutlarına dikkat etmek önemlidir. İşte bu kurallar:

 • Minimum Arazi Boyutu: İnşa edilecek ev için söz konusu arsanın en az 5.000 metrekare büyüklüğünde olması gerekmektedir. Bu miktarın altındaki tarlalara ev veya herhangi bir yapı inşa edilemez.

 • Prefabrik Evler: Eski kanuna göre, daha küçük arazilere prefabrik evler yapılabilirdi. Ancak güncel düzenlemeler artık bu tür yapıların inşasına izin vermemektedir.

Bu kurallar, ev yapılabilir arazi boyutlarını netleştirir ve daha küçük arazilere ev yapma izni olmayacağını vurgular.

Bahçe tapusu en az kaç dönüm?

Bahçe Tapusu İçin Minimum Arazi Ne Kadar?

Bahçe tapusu alabilmek için belirli bir minimum arazi büyüklüğü gereklidir. Bu gereklilikler şu şekildedir:

 • Tarımsal Arazi: Bahçe tapusu almak isteyenler için tarımsal arazilerde minimum büyüklük şartları vardır. Mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazileri için minimum 20 dönüm, dikili tarım arazileri için ise minimum 5 dönüm gerekir. Ayrıca, örtü altı tarım yapılan araziler için minimum 3 dönüm şartı bulunur.

Bu kurallar, bahçe tapusu alabilmek için arazi büyüklüğünün ne kadar olması gerektiğini belirler. Tapu için minimum dönüm miktarı, tarım türüne bağlı olarak değişebilir.

Sonuç: Bahçeye Ev Yapma Şartları Özet

Sonuç

"Bahçeye Ev Yapma Şartları" konusundaki bu makalede, bahçe üzerine ev inşasıyla ilgili önemli kriterleri ve gereksinimleri ele aldık. Ev yapma sürecinde dikkate almanız gereken arazi büyüklüğü, kat sınırlamaları, izinler ve diğer faktörler hakkında bilgi verdik.

Unutmayın ki bahçeye ev inşası, yerel yönetmeliklere ve düzenlemelere tabidir. Bu nedenle, ev inşaatına başlamadan önce yerel yetkililerle iletişime geçmek ve gerekli izinleri almak önemlidir.

Makalemiz, bahçeye ev yapma sürecini anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamıştır. Ancak, her durum farklı olabilir, bu nedenle uzman tavsiyelerine başvurmanız her zaman en iyisi olacaktır. Unutmayın ki başarılı bir bahçe evi inşaatı için doğru bilgi ve planlama büyük önem taşır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button